Hva kan vi gjøre for deg?

Fasilitering

Nøkkeltall

Nettverk

Avtaler

Ledelse

Salongdrift

Personaladministrasjon

Coaching

Sosiale medier

Ansatte

Interne Salongkurs

App/Intranett

Våre samarbeidspartnere

Regnskap

Revisjon

Forsikring

Revisjon

HMS

Salongdata

Innredning

Juridisk rådgivning

BHT

Samlinger

Vi arrangerer 2 større *ledersamlinger pr. år, hvor du kan møte kollegaer for erfaringsutveksling samt oppdatere deg på ledelse, drift, økonomi, HMS samt faglig inspirasjon som visninger, kurs m.m.

Som medlem har du tilgang til Intranett med alt fra håndbok, HMS-perm, datablader, informasjon og forsikringpapirer finner du på www.har1portalen.no – medlemsinnlogging og passord kreves.